Menu

Let op: Deze website is gerestaureerd met behulp van gearchiveerde inhoud. De website eist geen rechten op deze inhoud. Dit is niet de officiële website.

Geschiedenis

Geschiedenis

Onze vogelvereniging is opgericht 31 maart 1946 onder de naam Eerste Tilburgse kleur- en Postuur Kanarie Vereniging. Sinds 1974 zijn we verder gegaan onder de naam vogelvereniging “Hart van Brabant”.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

en ingeschreven bij de kamer van Koophandel in Tilburg onder het nummer 40259845.

Bij de oprichting was de vereniging thuis bij café “La Gaite” gelegen aan het Piusplein in 1964 i.v.m. afbraak naar café “Boulevard” aan de Noordstraat. In 1991 naar café “Bet Kolen” aan de Broekhovenseweg waar we nu nog gehuisvest zijn.

De vereniging heeft een rijke historie, al in 1950 werd door de vereniging een Internationale wedstrijd georganiseerd met het Nederlandse kampioenschap. Gevolgd in 1951 Europa’s grootste Kanarieshow met inzenders uit België, Duitsland, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Engeland en Amerika, er werden meer dan 1000 vogels geshowd. Hier werd ook een internationale bond opgericht dat was het begin van de huidige C.O.M.. In 1953 werd de Internationale Holland kleuren show georganiseerd. Nadien nog verschillende nationale en gewestelijke wedstrijden.

De vereniging heeft van de oprichting af gestreefd naar kwaliteit van het hoogste niveau dat is tot uitdrukking gekomen in vele clubkampioenschappen op landelijk niveau maar ook individueel hebben onze leden vele prijzen in de wacht gesleept van gewestkampioen, nationaal kampioen en wereldkampioenen.
Ook zijn er die met moeilijk kwekende vogels eerste kweekresultaten behaald hebben.

Op bestuurlijk niveau hebben wij een vooraanstaande rol gespeeld zowel provinciaal als landelijk in alle bestuurslagen en commissies hebben wij zitting gehad.

In de vereniging zijn nu nog keurmeesters actief, in onze hoogtij dagen hadden we 9 keurmeesters in ons midden.

De vereniging heeft ook verschillende reizen georganiseerd naar landelijke wedstrijden, wereldkampioenschappen, vogelparken altijd iets wat met vogels te maken had. Het 50 jarig jubileum werd gevierd in 1996.
Intussen hebben we ons 65 jarig bestaan alweer gevierd.
Binnen onze vereniging worden nog steeds vele soorten vogels gekweekt, van kleur- en Postuurkanarie’s Exoten van Jap meeuw tot vruchten en insecten eters, Europesche Cultuurvogels, Gras parkieten, Agaporniden, Grote parkieten, Duiven en Kwartels met goede resultaten op de wedstrijden.